AvsaltningÖstersjö-paketet

Saltvatten och bräckt vatten bör inte användas som dricksvatten och eftersom havsvatten endast finns att tillgå på vissa platser i världen så har forskning och avsaltningens utveckling gjort stora framsteg.CS Agentur erbjuder produkter inom den senaste tekniken för att skapa dricksvatten utifrån havsvatten eller bräckt vatten.

Avsaltningsanläggningarna producerar dricksvatten från bräckt vatten utan kemiska tillsatser. Producerad vattenmängd från ca 1400 - 7000 liter per dygn.

Detta ingår i paketet:
- 1st Råvattenintag med backventil
- 1st Råvattenpump
- 1st Sandfilter med backspolningsautomatik
- 1st Avsaltningsanläggning MT-2000 BRH/400
- 1st mineralfilter
- 1st Reservoar 520 l (höjd: 1220, diameter: 830)
- 1st Nivåvippa
- 1st Distrubutionspump med automatisk torrkörningsskydd

Anläggningarna är lämpade för:
- Hushåll
- Konferensanläggningar
- Industri
- Kustnära boende (Östersjön)

Legionella BIN-X

Legionella BIN-X är en kemiskt fri bakteriologisk barriär för dricksvatten.

Den installeras på huvudanslutningen för kallvatten och de cirkulerande för varmvatten.


Legionella BIN-X egenskaper:
- Ger maximalt skydd och säkerhet mot Legionella och andra bakterie partiklar som kan komma in i ditt system.
- Automatisk spolfunktion som kontrolleras via PLC eller en elektrisk timer.
- Hög säkerhet och lång livslängd.
- Låga underhålls- och servicekostnader.
- Systemet drivs av vattentryck (2-7 bar).

Användningsområden:
- Dricksvatten
- Sjukhus
- Fartyg
- Badhus
- Industrier
- Laboratorier
- Ismaskiner och vattenkylare.