VattenreningKalklösare - Aqua Super 1.650sek

Aqua Super är en elektronisk kalklösare som löser problem med kalk i vattnet både miljöriktigt och underhållsfritt.

Hur fungerar kalklösaren?

Kalklösaren verkar genom att ett elektrostatiskt kraftfält bildas mellan polerna. Kraftfältet pulserar med en hög hastighet vilket sätter järnpartiklarna i en sådan rörelse att kalken sönderdelas.

- Kalklösaren är driftsäker och har en robust konstruktion som tål att sitta i varm fuktig miljö under lång tid.

- Därför kan vi också lämna 5 års garanti.

- All elektronik är hermetiskt tät (helt ingjuten) vilket möjliggör placering även i våtutrymmen typ under
varmvattenberedare utan någon risk för felfunktion på grund av korrosion mm.

- Elektroniken har minimala mått för en optimal placering även i trånga utrymmen.

- Kalklösaren är extremt enkel att montera tack vare de två fästhålen som är placerade på utsidan
av kapslingen.

- Anslutningen till vattenröret (folier och slangklämmor) sker på ett sätt som säkerställer funktionen under
hela produktens livstid.

- Kalklösaren levereras komplett med rosfria skruvar, rostfria slangklämmor, folier samt övriga
monteringsdetaljer.

- Kalklösaren är testad och godkänd av Intertek-Semko samt S-märkt vilket innebär att omfattande fabrikstester sker på samtliga enheter. Intertek-Semko gör årliga inspektioner på vår fabrik gällande tillverkningen av produkten för att säkerställa att produktsäkerheten bibehålls.

- Kalklösaren är helt underhållsfri och har mycket låga driftskostnader.

Ladda ner vår pdf-fil och läs mer om Aqua Super nedan: